Supervisie

Soms kom je erachter dat bepaald gedrag dat je vertoont niet heel effectief is. Het kan nuttig zijn een supervisietraject te volgen om dit te doorbreken. Met deze begeleidingsvorm krijg je namelijk inzicht in patronen die je hebt ontwikkeld en welke opvattingen of waarden daarachter zitten. Ik help je ander gedrag te ontdekken met als doel je te laten opleven in je werk.“Het was fijn om te ervaren dat Daan zorgvuldig naar mij luisterde, prikkelende vragen wist te stellen, structuur in mijn gedachtenchaos kon aanbrengen, relativeerde met de nodige humor, mij op de juiste momenten een spiegel wist voor te houden, mij inzicht gaf in mijn kwaliteiten en valkuilen, dat hij op gelijkwaardige basis de gesprekken in ging en dat hij ook open was over zijn eigen leven.”
-MvR-
Leerkracht PO


“Ik kijk met plezier terug op dit supervisietraject. Voor mijn gevoel heb ik hard gewerkt en daar veel voor teruggekregen. Het contact met Daan heb ik als prettig en opbouwend ervaren. Ik heb de directheid, maar ook de humor gewaardeerd en dat sloot ook zeker aan bij mijn manier van communiceren en contact hebben.”
-IvD-
Medisch maatschappelijk werker